Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/61/18/II/JG – 06.07.2018r.

Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23 lipca 2019r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.07.2018r. godz. 11:00/11:15.

Ogłoszenia:

06.07.2018r. – Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert: