Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/62/18/NDOK/JHP- 09.07.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT -20.08.2018 GODZINA 10:00/10:15

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ,ADMINISTROWANIA , NADZOROWANIA I ROZWOJU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

OGŁOSZENIE

09.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

31.07.2018 zmiana ogłoszenia

07.08.2018 zmiana ogłoszenia

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

09.07.2018 SIWZ

19.07.2018 SIWZ

26.07.2018 SIWZ ZARZĄDZANIE

02.08.2018 SIWZ ZARZĄDZANIE

09.07.2018 Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 1 ,2

09.07.2018 Załącznik nr 2 – Formularz oferty

19.07.2018 Modyfikacja Załącznik nr 2 – Formularz oferty

09.07.2018 Załacznik nr 3-JEDZ

09.07.2018 załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1

19.07.2018 modyfikacja załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1

09.07.2018 załacznik nr 5- projekt umowy -pakiet nr 2

19.07.2018 Modyfikacja załacznik nr 5- projekt umowy -pakiet nr 2

19.07.2018 Załącznik do umowy Pakiet nr 1,2 – Klauzule informacyjne

19.07.2018 Załącznik do umowy Pakiet nr 1,2 – Porozumienie dot. przetwarrzania danych

09.07.2018 Załączniknr 6- Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.07.2018 Załącznik-nr-7 wykaz osóbpakiet nr 1

09.07.2018 Załącznik-nr-8 wykaz osób pakiet nr 2

19.07.2018 odp. nr 1

26.07.2018-informacji o modyfikacji

02.08.2018 informacja o modyfikacji

03.08.2018 ZMIANA TERMINU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

21.08.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

29.08.2018 wybór pakiet nr 1