Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/63/18/LAM/RK – 14.07.2018

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM APARATURY DLA NOWO TWORZONEJ PRACOWNI MOLEKULARNEJ W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW

TERMIN SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 24.08.2018 R GODZ. 11.00/11.15

OGŁOSZENIA

14.07.2018- 2018-OJS134-305079-pl

10.08.2018- 10.08.2018- zmiana ogłoszenia

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI

siwz

08.08.18- zmieniona siwz

ZAŁ. NR 1 A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1

ZAŁ. NR 1 B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

ZAŁ. NR 1 C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

ZAŁ. NR 1 D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 1 D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4

ZAŁ. NR 1 E- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5

ZAŁ. NR 1 F- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6

ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 3- OFERTA

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 3- OFERTA

ZAŁ. NR 4 JEDZ

ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 6- PROJEKT UMOWY

08.08.18- ZM. ZAŁ. NR 6 UMOWA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

08.08.18- ODPOWIEDŹ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert 27.08.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania Pakiet 2 i 4 – 21.09.2018

27.09.18- WYBÓR ZADANIA 3 I 6

03.10.2018- wybór zadanie 1 i 5