Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/66/18/IT/AW – 20.07.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu w zakresie:

1) dokumentacja projektowa układu kanalizacji sanitarnej z dodatkowym przyłączem dla budynku B – Pakiet nr 1

2) wykonanie projektu wykonawczego  rozbudowy sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B – Pakiet nr 2

3) dokumentacja projektowa na zainstalowanie dźwigu towarowego w budynku D – Pakiet nr 3

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 592383 opublikowane 20.07.2018r.

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Załącznik nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2

Załącznik nr 1c do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 3

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 1

Załącznik nr 4b do SIWZ – Wzór umowy Pakiet nr 2

Załącznik nr 4c do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 3

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 14.08.2018

WYNIK PRZETARGU:

Informacja o wyniku postępowania 03.09.2018