Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/67/18/II/AW – 20.07.2018

Usługa polegająca na wdrożeniu, dostawie, świadczeniu serwisu gwarancyjnego i nadzoru autorskiego dotyczące kompletnego, zintegrowanego systemu informatycznego klasy HIS wraz z rozwiązaniami klasy ERP

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS138-315536-pl opublikowane 20.07.2018r.

Ogłoszenie 1 o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS156-358988-pl opublikowane 16.08.2018

Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia nr 2018/S 165-377420 opublikowane w dniu 29.08.2018

Ogłoszenie 3 o zmianie ogłoszenia nr 2018-OJS175-397603-pl opublikowane 12.09.2018

Ogłoszenie 4 o zmianie ogłoszenia opublikowane nr 2018-OJS183-414737-pl

SIWZ:

SIWZ

SIWZ – zmiana 13.08.2018

SIWZ – zmiana 28.08.2018

SIWZ – zmiana 07.09.2018

SIWZ – zmiana 20.09.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 07.09.2018

Załącznik A do OPZ – Eskulap – Integracja systemu z oprogramowaniem HIS

Załącznik B do OPZ – Eskulap – Uruchamianie formularzy

Załącznik C do OPZ – Eskulap – Interfejs HL7

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 14.08.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 07.09.2018

Załącznik nr 6 do umowy – Warunki Integracji i Migracji Danych – zmiana 13.08.2018

Załączniki do wzoru umowy

Załączniki do wzoru umowy – zmiana 07.09.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – zmiana 13.08.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Arkusz cenowy

ODWOŁANIE

31.07.2018- ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

31.07.2018- TREŚĆ ODWOŁANIA

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 13.08.2018

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 14.08.2018

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW Z 28.08.2018

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW Z 07.09.2018

Załącznik do odpowiedzi – pytanie 125 – zestaw 4 – Komunikaty HL7 w Hipokratesie wersja 1.4

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW Z 20.09.2018

OTWARCIE OFERT:

Informacja z otwarcia ofert – 08.10.2018

Wynik przetargu:

Informacja o wyniku postępowania 29.10.2018