Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/69/19/PDM/JG – 09.12.2019r.

Sukcesywna dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 7 pakietów.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: