Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/70/18/LZP/JHP- 14.08.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT 24.08.2018 GODZINA 10/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT 28.08.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 29.08.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 31.08.2018 GODZINA 10:00/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI IN -VITRO Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

OGŁOSZENIE

14.08.2018 Ogłoszenie nr 604680 

20.08.2018 ZMIANAOgłoszenie nr 500198207

22.08.2018 ZMIANAOgłoszenie nr 500200788

24.08.2018 Ogłoszenie nr 500203223

28.08.2018 Ogłoszenie ZMIANA NR 4

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

14.08.2018 SIWZ

14.08.2018 Załącznik nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 1

24.08.2018 Modyfikacja Załącznik nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 1

14.08.2018 załącznik nr 2 arkusz asortymentowo-cenowy pakiet nr 2

14.08.2018 załącznik nr 3- arkusz asortymentowo-cenowy pakieet nr 3

14.08.2018 Załącznik Nr 4 – Formularz OFERTY

28.08.2018 Modyfikacja -Załącznik Nr 4 – Formularz OFERTY

14.08.2018 Załącznik Nr 5- Oświadczenie Wykonawcy

14.08.2018 załacznik nr 6 -projekt umowy pakiet nr 1 AS

14.08.2018 załącznik nr 6a projekt umowy pakiet nr 2,3 AS

14.08.2018 Załącznik-nr-7-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej               

14.08.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne (1)

14.08.2018 Załącznik do umowy – porozumienie

20.08.2018 zmiana terminu

22.08.2018 zmiana terminu 2

24.08.2018 ODP. NR 1

28.08.2018 ODP. NR 2

Informacja z otwarcia ofert

05.09.2018 zbiorcze zestawienie ofert

20.09.2018 wybór pakiet nr 1+unieważnienie pakiet nr 2

09.10.2018 WYBÓR PAKIET NR 3