Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/70/19/19/LZP/AW- 05.12.2019

Dzierżawa wraz z montażem, oprogramowaniem, drukarką kodów kreskowych i UPS podtrzymujacym prace aparatu, analizatora do oznaczeń HER-2Dual ISH wraz z odczynnikami i systemem detekcji dla Zakładu Patomorfologii

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 16.12.2019R. GODZ. 13:00

05.12.2019 Ogłoszenie nr 632074

Ogłoszenie nr 540269478 o zmianie ogłozenia 10.12.2019r.

05.12.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

05.12.2019 Załącznik nr 1 do SIWZ – OPis przedmiotu zamówienia – Wymagania-dla-aparatów

05.12.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

05.12.2019 Załącznik nr 3 do SIWZ -Oświadczenie-Wykonawcy

05.12.2019 Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw

05.12.2019 Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

05.12.2019 Załącznik nr 6 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

06.12.2019 Załącznik nr 7 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

05.12.2019 Załącznik do umowy- porozumienie

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW z dnia 10.12.2019r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 10.12.2019 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 10.12.2019r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Wymagania-dla-aparatów – zmiana 10.12.2019r.

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-umowy – zmiana 10.12.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – 16.12.21019R.:

Informacja z otwarcia ofert 16.12.2019

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 31.12.2019r.