Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/72/18/LA/AJ-02.08.2018r.

Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz produktów do pielęgnacji skóry z podziałem na 34 zadania.

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 27.08.2018r. do godz. 10:00

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na 23.08.2018r. do godz. 10:00

Ogłoszenia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

JEDZ: Załącznik nr 6-JEDZ

Informacja dla wykonawców:

Informacja z otwarcia ofert

29.08.2018 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie ofert EDIT

03.09.2018 wybór zad. nr 26

04.09.2018 WYBÓR ZAD. 15

11.09.2018r.-Wybór zadania nr 34

13.09.2018r.-Wybór zadania nr 3

13.09.2018r.-Wybór w zadaniu nr 1

18.09.2018r.-Wybór zadań nr 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 32, 33

19.09.2018r.-Wybór w zadaniach 8, 9

20.09.2018r.-Wybór w zadaniach nr 13, 30

04.10.2018r.-Unieważnienie postępowania w pakietach 17,23,28

25.10.2018r.-Wybór zadanie 31