Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/74/18/II/RK-06.08.2018r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ, WDROŻENIE, ŚWIADCZENIE SERWISU GWARANCYJNEGO I NADZORU AUTORSKIEGO SYSTEMU DO ANALIZ DANYCH MEDYCZNYCH I RENTOWNOŚCI PROCESU LECZENIA PACJENTÓW DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

ZP/PN/74/18/II/RK

TERMIN SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 14.08.2018 R GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIA

06.08.2018- ogłoszenie

08.08.2018- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

ZAŁ. NR 3- DRUK OFERTY

ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

14.08.2018- informacja z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA

10.09.18- wybór