Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/77/18/IEL/JG – 27.08.2018r.

Usługa polegająca na unieszkodliwianiu i transporcie odpadów niebezpiecznych i medycznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu we Wrocławiu oraz Filiach w Legnicy i Jeleniej Górze w skali 36 miesięcy z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 07 WRZEŚNIA 2018r. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 10.09.2018r. GODZ. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Otwarcie ofert:

Wynik Przetargu: