Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/78/18/LAM/JG – 11.10.2018r.

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury dla Zakładu Patomorfologii wraz z aranżacją i wyposażeniem w niezbędne meble oraz dostawą systemu informatycznego LIMS (oprogramowanie) wraz z rozbudową sieci strukturalnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06 grudnia 2018r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert: