Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/8/18/IT/AW – 30.01.2018

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pracowni endoskopii w łączniku budynku A i A1 wraz z dostarczeniem i montażem sprzętu medycznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 511301 opublikowane 30.01.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 08.02.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 15.02.2018

01.03.2018 unieważnienie postępowania