Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/80/18/II/AW – 17.09.2018

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci strukturalnej na drugim poziomie wieży budynku B w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 617980 o zamówieniu – 17.09.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy AW

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 25.09.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 28.09.2018