Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/85/18/LNP/JG – 09.10.2018r.

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 16 listopada 2018r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20 listopada 2018r.  godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21 listopada 2018r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22 listopada 2018r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

Zamawiający informuje, że Arkusze asortymentowo-cenowe poszczególnych Wykonawców zostaną dołączone do zestawienia ofert w najbliższym możliwym terminie.