Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/87/18/II/JG – 15.10.2018r.

Świadczenie usług serwisowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego HIPOKRATES zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25 października 2018r. godz. 11:00/11:15.

UWAGA:  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30 października 2018r. godz. 12:00/12:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert: