Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/88/18/EL/AJ-04.10.2018r.

Dostawa i montaż mebli z podziałem na 3 pakiety:

Pakiet Nr 1 – dostawa, wniesienie i montaż  mebli w Pracowni badań Molekularnych

Pakiet Nr 2 – dostawa, wniesienie i montaż foteli, szafek, biurek

Pakiet Nr 3 – dostawa, wniesienie i montaż biurek, szafek

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 19.10.2018r.

Zbiorcze zestawienie ofert:

22.10.2018r.-Informacja z otwarcia ofert – 19.10.2018

Ogłoszenia:

SIWZ:

11.10.2018 ZMIANA-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

08.10.2018 ZMIANA-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedź na pytania : 

08.10.2018r.-Odpowiedź na pytania nr 1

Informacje do Wykonawców:

11.10.2018r.-Informacja do wykonawców dotycząca zmiany terminu składania ofert

Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 15.10.2018 roku – ZP.PN.88.18.EL.AJ

Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 16.10.2018 roku – ZP.PN.88.18.EL.AJ

Wybór:

31.10.2018r.-Wybór nr 1,2,3