Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/90/18/LBO/AJ-24.10.2018r.

SUKCESYWNA DOSTAWA PROTEZ (IMPLANTÓW) PIERSI ORAZ SIZERÓW ŚRÓDOPERACYJNYCH

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 02.11.2018r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

29.10.2018r.-Ogłoszenie nr 500259801
24.10.2018r..-Ogłoszenie nr 640370-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

29.10.2018r.-ZMIANIA SIWZ

24.10.2018r.-SIWZ

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik Nr 2-Formularz oferty

Załącznik Nr 3-Oświadczenie brest

Załącznik-nr-4-Wykaz-dostaw

Załącznik nr 5- Projekt umowy

Informacje z otwarcia ofert:

29.10.2018r.-Informacja do wykonawców nr 1

Zestawienie ofert:

Zestawienie ofert z dnia 02.11.2018r.

Wybór:

13.11.2018r.-Wybór