Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/92/18/LAM/JHP-17.10.2018

04.01.2019 wybór pakiet nr 1,2,3,4,9UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT NA 30.11.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 03.12.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 05.12.2018 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 07.12.2018R. GODZINA 10:00/10:15

DOSTAWA  APARATURY MEDYCZNEJ RÓŻNEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII ORAZ DOSTAWA , INSTALACJA I URUCHOMIENIE 3 SZT. STACJI EDYCYJNYCH DLA SYSTEMU  WERYFIKACJI I ZARZĄDZANIA RADIOTERAPIĄ ARIA FIRMY VARIAN MEDICAL SYSTEMS WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 10 PAKIETÓW

OGŁOSZENIE

17.10.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE

19.11.2018 zmiana ogłoszenia

30.11.2018 Zmiana ogłoszenia 2018-OJS231-527791-pl

01.12.2018 2018-Zmiana ogłoszenia OJS232-530165-pl

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

17.10.2018 SIWZ

14.11.2018 Modyfikacja SIWZ

15.11.2018 Modyfikacja SIWZ 92_18

Modyfikacja-29.11.2018-SIWZ-92_18

17.10.2018 załacznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy pakiet nr 1-9

15.11.2018 Modyfikacja załacznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy pakiet nr 1-9

17.10.2018 załącznik nr 1a -Opis ssaki, wózki do ssaków pakiet nr 1

17.10.2018 załącznik nr 1b-Opis drenaż klatki pakiet nr 2

17.10.2018 załącznik nr 1c-Opis cytowirówka pakiet nr 3

17.10.2018 załącznik nr 1 d Opis urządzenie do wytwarzania torebek-pakiet nr 4

17.10.2018 załacznik nr 1 e-Opis wirówka duża pakiet nr 5

17.10.2018 załącznik nr 1f- Opis unit laryngologiczny pakiet nr 6

15.11.2018 MOdyfikacja załącznik nr 1f- Opis unit laryngologiczny pakiet nr 6

17.10.2018 załacznik nr 1 ff- Warunki dla systemu Informatycznego dotyczy Unitu laryngologicznego pakiet nr 6

17.10.2018 załacznik nr 1g-Opis wirówka mała pakiet nr 7

17.10.2018 załacznik nr 1 h-Opis regulatory i dozwoniki pakiet nr 8

17.10.2018 załącznik nr 1 i-Opis wózek jezdny pakiet nr 9

17.10.2018 załącznik nr 2-wymagania graniczne pakiet nr 10

17.10.2018 załacznik nr 3-arkusz asortymento-cenowy pakiet nr 10

29.11.2018 Modyfikacja załacznik-nr-3-arkusz-asortymento-cenowy-pakiet-nr-10

17.10.2018 załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1-9 AS

15.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1-9 AS

17.10.2018 załącznik nr 5 projekt umowy do pakietu nr 10 AS

14.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 5 projekt umowy do pakietu nr 10 AS

17.10.2018 załącznik nr 6 oferta

14.11.2018 Modyfikacja załącznik nr 6 oferta

17.10.2018 załacznik nr 7 -JEDZ

17.10.2018 LINK do wypełnienia JEDZ w formacie ESPD

17.10.2018 Załącznik-nr 8-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.10.2018 Załącznik-nr 9-Wykaz-dostaw PAKIET NR 10

ODPOWIEDZI

14.11.2018 odp. nr 1

15.11.2018 odp. nr 2

28..11.2018 odp. nr 3

29.11.2018 – Odp. 4

Informacja z otwarcia ofert

10.12.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_92_18

04.01.2019 wybór pakiet nr 1,2,3,4,9

10.01.2019 WYBÓR PAKIET NR 8,10 +UNIEWAŻNIENIE PAKIET NR 6

18.01.2019 wybór 5,7