Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/96/18/IT/AW – 16.10.2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław na potrzeby nowego akceleratora

UWAGA:

Zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu 29.10.2018r. o godz. 12:00 w Dolnośląskim Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro – sala konferencyjna.

Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 02.11.2018r. godz. 10:00/10:15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 636617 opublikowane 16.10.2018

Ogłoszenie nr 500255531 o zmianie ogłoszenia – 24.10.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 24.10.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 24.10.2018 roku

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 29.10.2018 roku

Załączniki do Informacji nr 2: akcelerator oraz rzuty i przekroje:

5.1_rys-01 rzut piwnic

5.2_rys-02 rzut parteru

5.3_rys-03 rzut piętra

5.4_rys-04 rzut dachu

5.5_rys-05 przekrój A-A

5.6_rys-06 przekrój B-B

5.7_rys-07 przekrój C-C

5.8_rys-08 przekrój 3-3

5.9_rys-09 przekrój F-F

2015-1~1

OTWARCIE OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 02.11.2018

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania 14.11.2018