Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/PN/98/18/IEL/JG – 02.11.2018r.

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na 2 pakiety: Pakiet nr 1 -przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych (listów), Pakiet nr 2 – przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek kurierskich (paczek).

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16 listopada 2018r. godz. 12:00/12:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19 listopada 2018r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

19.11.2018r. – Unieważnienie postępowania