Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/US/99/17/LDM/AW – 08.01.2018

Świadczenie usług hotelarskich dla 30 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zawmówienia-1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania 12.02.2018:

Informacja o wyniku postępowania 12.02.2018