Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

17.11.2016 -ZP/102/NZCHGS/BU/16

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA:

-ZNACZNIKÓW TKANKOWYCH KOMPATYBILNYCH Z SYSTEMEM BIOPSYJNYJNYM SENORX ECP0110G-230 SZT

-IGIEŁ KOMPATYBILNYCH Z SYSTEMEM BIOPSYJNYM SENORX ECP011OG-70 SZT

zaproszenie-17-11-2016

zalacznik-nr-1-formularz-oferty

zalacznik-nr-2-projekt-umowy-znaczniki-as

zalacznik-ntr-3-arkusz-cenowy

18.11.2016 protokol