Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/113/ETE/BU/15 – 22.04.2105r.

Wykonywanie konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (zadanie nr 1) oraz w filii DCO w Legnicy (zadanie nr 2).

Wynik postępowania:

W zadaniu nr 1 postępowanie unieważniono z powodu przekroczenia we wszystkich ofertach kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

W zadaniu nr 2 wybrano ofertę najkorzystniejszą zgodnie z załączonym protokołem:

Protokół serwis SAP 05.05.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE_SAP_2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA _ZADANIE 1 DCO WROCŁAW 2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_ZADANIE 2 LEGNICA_2015

PROJEKT UMOWY SAP ZADANIE 1 WROCŁAW_2015

PROJEKT UMOWY SAP_ZADANIE 2 LEGNICA 2015

FORMULARZ OFERTOWY 2015