Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/114/IEL/BU/16

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa sprzętu agd i biurowego z podziałem na 3 pakiety.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

zalacznik-nr-1-arkusz-asortymentowo-cenowy

zalacznik-nr-2-projekt-umowy-dostawy

zalacznik-nr-3-formularz-oferty

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty + zestawienie ofert:

Protokół