Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/146/LZDL/BU/15 – 29.05.2015

 

 Dostawa pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora do odczytu pasków testowych na okres 24 miesięcy

Informacja o wyniku postępowania 10.06.2015

Wyjaśnienie do Zapytania 03.06.2015:

Informacja dla Wykonawców nr 2 z 03.06.2015

Wyjaśnienie do Zapytania 02.06.2015:

Informacja dla wykonawców nr 1 z 02.06.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE_2015

Załącznik nr 1 do apytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Warunki graniczne

Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania Zestawienie asortymentowo-cenowe