Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/163/WOK/BU/15 12.06.2015.

Dzierżawa dwóch systemów drukujących, w tym jeden z funkcją ksero

Informacja o wyniku postępowania 19.06.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 4