Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/165/ETE/BU/15 15.06.2015.

Wykonywanie konserwacji i napraw awaryjnych dźwigów zainstalowanych w DCO. (13 szt.)

UWAGA! W treści Zapytania ofertowego w pkt V zmieniono na poprawny adres mailowy, przeznaczony do korespondencji i składania ofert. Poniżej poprawne Zapytanie ofertowe.

Informacja o wyniku postępowania 23.06.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz cenowy – Zał. nr 4

Wykaz osób – Zał. nr 5

Wykaz zrealizowanych usług – Zał. nr 6