Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/16/ETE/BU/16

Zakup i sukcesywna dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, azotu ciekłego oraz argonu wraz z dzierżawą butli dla DCO we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe

16.02.2016 – Zapytanie ofertowe

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1

Arkusz asortymentowo cenowy – zał. nr 2

Projekt umowy – zał. nr 3

Formula Oferty zał. nr 4

Odpowiedzi na pytania

Pytanie i odpowiedzi

Protokół udzielenia zamówienia

Protokół