Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/179/EZPL/BU/15 12.08.2015.

Dostawa asortymentu medycznego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 11 pakietów

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 3

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedź nr 1

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 28.08.2015.