Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/17/ETE/BU/16 22.02.2016 r.

Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej oraz kontroli dostępu (SKD) w filii DCO w Legnicy.

Zapytanie

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. nr 2- Arkusz cenowy

Zał. nr 3 – Projekt umowy

Zał. nr 4 – Formularz Oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

Protokół