Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/181/ETE/BU/15 16.07.2015.

Wykonywanie napraw awaryjnych, okresowych przeglądów i konserwacji, prób ruchowych urządzeń: agregatu prądotwórczego, złącz kablowych ZK oraz automatyki SZR, zasilaczy bezprzerwowych UPS

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz Cenowy – Zał. nr 4

Wykaz osób – Zał. nr 5

Wykaz zrealizowanych usług – Zał. nr 6

03.08.2015- protokół