Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/182/ETE/BU/15 10.08.2015.

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w budynku „Zakładu Teleradioterapii” Dolnośląskiego Centrum Onkologii filia w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postępowania – 31.08.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz cenowy – Zał. nr 4

Wykaz osób – Zał. nr 5