Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/188/LWOK/BU/15 12.08.2015.

Naprawa oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna dwóch urządzeń kopertujących

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Wzór umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 4

 

Informacja o wyniku postępowania – 20.08.2015.