Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/198/EZPL/BU/15

Jednorazowa dostawa błon rentgenowskich EDR2 w rozmiarze 35x43cm, op. 3.

Termin składania ofert do dnia 26.08.2015 do godz. 11:00.

Załączniki: