Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/1/ETE/BU/16 – 07.01.2016

Postępowanie na wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowej, przeciwwłamaniowej oraz kontroli dostępu (SKD) w obiektach Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu i Legnicy.

Zapytanie ofertowe

07.01.2016 – Zapytanie ofertowe

Załączniki

Opis przedmiotu zamówienia W-w – zał. nr 1

Arkusz Cenowy – zał. nr 2

Formularz Oferty zał. nr 3

Projekt umowy – zał. nr 4

Opis przedmiotu zmówienia Legnica – zał. nr 5

Arkusz-cenowy zał. nr-6

Projekt umowy – zał. nr 7

Odpowiedzi na pytania

11.01.2016 – Odpowiedzi na pytania

12.01.2016 – Odpowiedzi na pytania

Wyniki

20.01.2016 – Protokół