Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/201/EZPL/BU/15 – 9.09.2015.

Dostawa asortymentu medycznego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 7 pakietów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania – 11.09.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 2.10.2015.