Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/203/LWOK/BU/15 – 16.09.2015.

Dzierżawa systemu kserującego (5 urządzeń) na potrzeby DCO

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Projekt umowy – Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 3

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 4

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 29.09.2015.