Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/205/LOBO/BU/15 – 7.10.2015.

Jednorazowa dostawa klipsów tytanowych

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 16.10.2015.