Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/209/NDOK/BU/15 – 28.10.2015.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 06.11.2015 GODZ. 11.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 12.11.2015 GODZ. 12.00

Przygotowanie i dostawa 315 paczek mikołajowych

Odpowiedzi na pytania – 10.11.2015.

Odpowiedzi na pytania – 6.11.2015.

Zapytanie ofertowe nowe – 6.11.2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2a nowy – 6.11.2015.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyniku postępowania – 17.11.2015.