Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/211/EI/BU/15 – 27.10.2015.

Dostawa projektorów multimedialnych (2 szt.)

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Arkusz asort.-cenowy, opis przedmiotu – Zał. nr 2

05.11.2015- odpowiedź na pytanie

18.11.2015r. – Protokół

27.11.2015r. -Wybór 2