Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/212/EZPL/BU/15 – 30.10.2015.

Sukcesywna dostawa tonerów do drukarek

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – Zał. nr 1

Załącznik asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

Projekt umowy – Zał. nr 3

06.11.2015 – protokol 6.11