Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/223/NPE/BU/15 09.12.2015 r.

Przedmiotem postępowania jest: Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych do rąk , powierzchni, narzędzi i testów kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjni automatycznej Centralnej Sterylizatorni.

Zapytanie:

09.12.2015 r. – Zapytanie ofertowe

Załączniki:

09.12.2015 r. – Formula Oferty zał. nr 1

09.12.2015 r. – Projekt umowy zał nr 2

09.12.2015 r. – Formularz asortymentowo cenowy zał nr 3

Odpowiedzi na pytania:
11.12.2015 r. – Odpowiedzi na pytania

Wybór:

29.12.2015 – Wybór najkorzystniejszej oferty