Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/33/ITE/BU/16

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w budynkach  „A”, „A-1”, „B”, „D”, „H”, „F”, „Magazyn Odpadów Medycznych” Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załączniki:

Załącznik Nr 1a – OPIS PRZED.ZAM

Załącznik Nr 1b – Formularz Cenowy

Załącznik Nr 2 – ZAKRES ROBÓT

Załącznik nr 3 – Formula Oferty

Załącznik nr 4 – Projekt Umowy

Protokół wyboru:

Protokół