Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/37/IT/BU/16 – 11.04.2016

Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 2 „Prawo Budowlane”:

  • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli w budynkach: Budynek „B”, Budynek „H”, Budynek Portierni Głównej, Budynek Magazyn Materiałów Łatwopalnych, Budynek Rozdzielni Tlenu
  • badanie instalacji odgromowych oraz  uziomów w budynkach: Budynek „B”, Budynek „D”, Budynek „E+F”, Budynek „H”, Budynek Teleradioterapii, Budynek Magazyn Materiałów Łatwopalnych, Budynek Rozdzielni Tlenu

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Protokół z wynikiem zapytania ofertowego 25.04.2016

Zapytanie ofertowe z załącznikami:

Zapytanie ofertowe 11.04.2016

Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz-oferty

Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego – Metryki instalacji odgromowych

Zał. nr 4 do Zapytamoa opfertowego – Projekt umowy