Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/45/NPE/BU/16 – 18.05.2016

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych do skóry i rąk, powierzchni, narzędzi oraz produktów do Centralnej Sterylizatorni

Wynik postępowania 01.06.2016r.:

Protokół z wynikiem zapytania ofertowego 01.06.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 23.05.2016r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 20.05.2016r.