Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/49/IEL/BU/16- 27.05.2016

Sukcesywna dostawa odzieży szpitalnej w okresie 12 miesięcy dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe

27.05.2016 Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania

1. Formularz oferty – Zał. nr 1

2. Arkusz asortymentowo-cenowy – Zał. nr 2

3. Projekt umowy- Zał. nr 3

PROTOKÓŁ WYBORU

27.06.2016- protokół