Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/51/NDOK/BU/16

Nazwa:

Przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla ok 420 pracowników Dolnośląskiego Centrum Onkologii

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia – wymogi zał nr 1

Formula Oferty zał nr 2

Arkusz Asortymentowo Cenowy zał. nr 3

Projekt umowy zał nr 4

Odpowiedzi na pytania:

Pytania i odpowiedzi

Projekt umowy po zmianach:

Projekt umowy zał nr 4

Protokół wyboru:

Protokół