Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/52/NZCHGS/BU/16 – 30.05.2016

Sukcesywna dostawa  40  kompletów sprzętu jednorazowego  do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią gruczołu piersiowego , pod kontrolą rezonansu magnetycznego, wraz z dzierżawą przełącznika nożnego oraz rękojeści kompatybilnej z rezonansem

Wynik postępowania:

Wynik zapytania ofertowego 07.06.2016r.

Zapytanie ofertowe 30.05.2016

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 wykaz asortym.cenowy

załącznik nr 2 – Formularz oferty

załącznik nr 3 – Wzór umowy