Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

ZP/66/IEL/BU/16 – 27.07.2016

Sukcesywna dostawa środków czystości z podziałem na 4 pakiety:

PAKIET NR 1 – DROBNE ARTYKUŁY GOSPODARSTWA  DOMOWEGO,

PAKIET NR 2 – UCHWYTY DO WORKÓW NA ODPADY

PAKIET NR 3 – WYCIERACZKI

PAKIET NR 4 – WÓZKI DO SPRZĄTANIA

Zapytanie ofertowe 27.07.2016

Załącznik nr 1 do Zapytania – Pakiet Nr 1

Załącznik nr 2 do Zapytania – Pakiet Nr 2

Załącznik nr 3 do Zapytania- Pakiet Nr 3

Załącznik nr 4 do Zapytania – Pakiet Nr 4

Załącznik nr 5 do Zapytania – Formularz oferty

Załącznik nr 6 do Zapytania – Wzór umowy

WYNIK POSTĘPOWANIA W PAKIETACH 1, 3,  4:

Protokół udzielenia zamówienia 12.08.2016